torsdag 11. oktober 2012

Bisettelse

11. oktober ble min far bisatt.  Han døde 6. oktober.  Det var en flott bisettelse.  Jeg savner deg pappa!  Hvil i fred!